• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

1. kolo

SOUTĚŽNÍ OBORY:

Medicínské vědy, humanitní a společenskovědní obory


V RÁMCI AKCE:

Juniorská univerzita Karlova


KDY:

11. listopadu 2019 od 17:00 do 18:30 hod.


KDE:

Modrá posluchárna, Rektorát UK, Ovocný trh 5, Praha 1


DEADLINE PRO PŘIHLÁŠENÍ:

6. listopadu 2019


REGISTRACE:

Více na: scienceslam.cuni.cz/registrace
Poslední změna: 30. září 2019 09:57 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakt

E-mail:

Web: http://scienceslam.cuni.cz


    


Spolupracujeme:


Podpořeno


Projekt: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210