• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • RSS
 • Navigator

Soutěže / Competitions 2020

Co je slam?

 • soutěž, formát stand-upu s cílem popularizovat vědu;

 • vědci na pódiu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty - tento rok máte jedinečnou možnost vypilovat svůj výstup v klidu domova / laboratoře / učebny a zaslat nám video (prezenční soutěž se ruší)

 • prezentace trvá max 6 minut, je možné použít jakékoliv pomůcky, kromě audio-video;

 • výstup hodnotí středoškolské publikum – studenti a studentky Juniorské univerzity UK

V jakých oborech se soutěží?

 1. medicínské vědy,

 2. humanitní a společenskovědní obory,

 3. živá příroda

 4. neživá příroda.

Co získáte?

 • bude to neopakovatelný zážitek,

 • rozšíříte networking s kolegy z oboru,

 • možnost vystupovat na akcích UK

 • finanční a věcné ceny pro každého soutěžícího

 • a vítěz dostane samozřejmě ještě něco navíc.

Jaké jsou podmínky pro přihlášení?

Přihlásit se může každý, kdo studuje nebo pracuje na Univerzitě Karlově, a zabývá se zajímavým vědeckým tématem či projektem.

Nabídka individuálního koučinku

Už jste skoro rozhodnuti, jen byste chtěli svoje soutěžní vystoupení ještě trochu vypilovat? Dohodněte si individuální koučink zdarma (v Čj i Aj), v případě zájmu kontaktujte:


Máte nějaké otázky? Neváhejte a napište nám. Těšíme se na všechny odvážné, vědě a slamu zdar!


Účastníci beru na vědomí, že soutěžní videa budou zaslána k posouzení odborné porotě a účastníkům JUK na UK a budou umistěna na webovou stránku Informační den UK, kde budou moci o vítězi hlasovat zájemci o studium na UK.People interested in participating in a competition can send their competition video to the following e-mail address: scienceslam@cuni.cz. Write “competition” in the subject field and include in the e-mail your name, faculty, title of your presentation, and your e-mail address and telephone number.


Note: Please send your video only as a link (not as an attachment), e.g. using Uschovna.cz, Leteckaposta.cz, OneDrive.com, Uloz.to, etc. We will download your video and upload it to our web pages according to the terms and conditions.


The individual rounds are organized by competition fields. The deadline is 20 November, so please register in time!


Are you looking for inspiration? Have a look at the videos from last year!

What is Science Slam?

 • A competition in the form of stand-up comedy with the goal of popularizing science and research.

 • Academics present their interesting projects on stage – this year, you have the unique opportunity to practice your presentation in the comfort of your own home/laboratory/classroom and to send us a video (the in-person competition has been cancelled).

 • Presentations should be a maximum of 6 minutes; you can use any kind of aid except audio-visual.

 • The output is evaluated by a high school audience – students of the Junior University of Charles University

In what fields can you compete?

 1. Medical sciences

 2. Humanities and social sciences

 3. Life sciences

 4. Physical sciences

What do you gain?

 • It will be a unique experience.

 • We can expand your network with colleagues in the field.

 • You have the opportunity to participate in events at Charles University.

 • There are financial and material prizes for every competitor.

 • Of course, the winner receives something extra.

What are the terms for registration?

Any person who studies or works at Charles University and is involved in an interesting scientific/academic topic or project may register for Science Slam.

Individual coaching

Are you almost decided but would like to first practise your public speaking skills? Arrange individual coaching free of charge (in Czech or English). If interested, please send a message to the following e-mail address:


Do you have any questions? Do not hesitate to contact us. We look forward to hearing from you soon. Good luck!


Participants acknowledge that the competition videos will be sent for evaluation to a professional panel and Junior University participants at Charles University and will be uploaded to the Charles University Information Day web page where people interested in studying at Charles University will be able to vote for the winner.


Become a star of the academic heavens.

Are you working on or researching an interesting academic project?

Would you like to present it to the public?

Register for Science Slam by 20 November 2020!


Minulý ročník / Last year competitions 2019Poslední změna: 6. leden 2021 22:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakt

E-mail:

Web: http://scienceslam.cuni.cz


    Náš tým

Lucie Válová

vedoucí aktivit

Soňa Vítková

koordinátorka aktivit


Kateřina Hovorková

propagátorka


Dana Sephtonová

odborná konzultantka


Aktivity jsou realizovány s podporou:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

prorektorka UK