• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • RSS
  • Navigator

O slamu / About Science Slam

Science slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž vědci formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty.


Před samotnou soutěží se vědci účastní workshopu prezentačních dovedností, které pak mají co nejlépe využít ke svému vystoupení. Z vědců se tak stávají vlastně herci a z publika porota, která rozhoduje o nejlepších. Kromě publika hodnotí každé vystoupení také odborná porota.


Vítězové domácích (školních) kol se pak účastní meziuniverzitní soutěže a turné po školách a dalších reprezentativních akcích po celé České republice. Mohou tak veřejnosti ukázat, že věda a výzkum mají své místo na této planetě a že se tu stále děje něco nového a zajímavého, co lze sdělit laické veřejnosti v jednoduché a zábavné podobě.


Samotná prezentace trvá maximálně 4 minuty a není dovoleno používat audiovizuálních pomůcek. Mimo to se však kreativitě meze nekladou. Pojďte nám tedy pomoci ukázat veřejnosti novinky a zajímavá zákoutí z oblasti vědy a výzkumu.


About Science Slam

Science slam is a special format that helps popularize science and research. It is organized as a competition in which academics present their academic and research projects in the form of stand-up comedy.


Before the competition, academics attend a presentation skills workshop, which should help them in making the best presentation possible. Thus, academics become actors, and the audience becomes a panel of judges that decides who has the best performance. In addition to the audience, a professional panel also evaluates every presentation.


The winners of the domestic (university) rounds go on to participate in interuniversity competitions and tourneys at schools and other representative events throughout the Czech Republic. They may also demonstrate that science and research have a place on this planet and that something new and interesting is always happening, which can be shared with the general public in a simple and entertaining manner.


The presentation itself lasts four minutes, and audio-visual aids are not permitted. On the other hand, there is no limit to the amount of creativity. Come and help us share new and interesting aspects of science and research with the public.Poslední změna: 17. srpen 2021 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakt

E-mail:

Web: http://scienceslam.cuni.cz


    Náš tým

Lucie Válová

vedoucí aktivit

Soňa Vítková

koordinátorka aktivit


Kateřina Hovorková

propagátorka


Dana Sephtonová

odborná konzultantka


Aktivity jsou realizovány s podporou:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

prorektorka UK