• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

Webinář Propagace vědy – dobrý sluha, zlý pán

Kvalitní prezentace výsledků vědeckého výzkumu je v dnešní době neoddělitelnou součástí vědecké práce. Je naprosto nezbytné komunikovat význam a přínos vědy širší vědecké komunitě i veřejnosti. Jaká je však realita? Koresponduje vždy závažnost vědeckého objevu s formou a mírou jeho propagace? Jak tenká je pomyslná hranice mezi propagací a "hypem"? A opravdu platí “Fake it till you make it.”?


Hlavním cílem semináře je ukázat, jaký dopad má propagace vědeckých výsledků na kariérní vývoj výzkumníka či akademického pracovníka, např. úspěšnost v žádostech o významné granty a atraktivní pozice. Účastníci se dále dozví, jak se propaguje věda na nejlepších institucích v zahraničí a jaký vliv má propagace a popularizace vědy na renomé instituce. V závěru budou uvedeny pozitivní příklady kvalitní propagace významných objevů v kontrastu s dnes již legendárním případem “scientific misconduct”, kdy chorobná touha po uznání dotlačila nadějného výzkumníka za hranice vědecké etiky.


Cílová skupina: Akce je primárně určena pro zaměstnance, doktorandy a akademické pracovníky UK.


Zaregistrujte se zde


Přednášející: Jana Kalbáčová Vejpravová, MFF UK

Jana Kalbáčová Vejpravová působí na katedře fyziky kondenzovaných látek, MFF UK a katedře anorganické chemie PřF UK. Je docentkou v oboru fyzika kondenzovaných látek a vedoucím výzkumné skupiny TSuNAMI zabývající se fyzikou nízkodimenzionálních magnetických systémů. Figuruje jako řešitelka řady výzkumných projektů, včetně prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC). V roce 2019 jí byla za propagaci a popularizaci vědy v Evropském výzkumném prostoru udělena cena F. Běhounka (MŠMT).

Projekt: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


Začátek akce 15. října 2020 v 14:00
Konec akce 15. října 2020 v 18:00
Organizátor UK Point – Science Slam
Email na organizátora sona.vitkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Online


Poslední změna: 7. říjen 2019 13:14 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakt

E-mail:

Web: http://scienceslam.cuni.cz


    


Spolupracujeme:


Podpořeno


Projekt: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210