• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

Aktuality


13. června 2018

Jak se připravit na vystoupení v soutěži Science Slam


Další ročník popularizování vědy je v plném proudu a pro účastníky Science Slamu je tedy připraven i workshop pod vedením Mgr. Romana Musila, který si každoročně bere na starost naučit studenty správné rétorice.

Jelikož musí studenti během šesti minut před laickou veřejností představit svůj vědecký projekt nebo výzkum, je klíčové, aby bylo vystoupení a hlavně sdělení srozumitelné a pochopitelné. Proto jsme připravili celodenní seminář rétoriky, ve kterém si studenti prakticky vyzkouší řadu rétorických technik. Pod vedením odborného lektora si promyslí strukturu svého vystoupení a zasoustředí se na to, aby se vyvarovali rétorických chyb.

Aby byly rétorické rady účinné, je nutné si všechny rétorická cvičení prožít. Protože je seminář od začátku do konce veden prakticky, vyžaduje aktivní účast studentů.

Workshop se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 ve Studentském klubu Celetná od 10 do 17 hodin (13 - 14 hodin pauza na oběd).

Přihlášky na workshop zasílejte na email: scienceslam@cuni.cz

S sebou si vezměte téma.


Mgr. Roman Musil

• je absolventem FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

• od roku 2000 externě vyučuje na PedF UK v Praze předměty: Dramatická výchova, Sociální komunikace

• od roku 2012 externě vyučuje na PedF Palackého v Olomouci předměty: Sociální komunikace, Metody jednání a připravuje předmět Komunikace a sociální výcvik

• od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, technikám výslovnosti při hlasitém čtení

• od roku 2008 je garantem Pedagogické poemy – národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol ČR

• režíruje školní divadelní inscenace, natočil několik studentských filmů, nafotil se studenty několik fotokomixů

• od roku 2017 připravuje studenty Univerzity Karlovy na soutěž Science Slam


Napište nám
Kontakt

Telefon: 224 491 898

E-mail:

Web: http://scienceslam.cuni.cz


    


Organizuje

Spolupracujeme: